Yhteisessä sykkeessä voi hyvin

 

MUSAIIKKI tarjoaa musiikkiterapiapalveluita eri asiakas- ja ikäryhmille Jyväskylän seudulla. Musiikkiterapian ohessa se tarjoaa myös varhaisiän musiikkikasvatusta ja erityismusiikinopetusta lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Toiminta on yksilö- tai ryhmämuotoista.

Musiikki voi olla mahdollisuuspilvi, jossa eivät toimi jäykät luonnonlait, vaan vapaa mielikuvitus, leikki, satu ja uni.
Matti Bergström

MUSAIIKIN yrittajänä toimii FM, Musiikkiterapeutti, Musiikkipedagogi AMK
Riitta Koski-Helfenstein

omakuva 

Olen toiminut Jyväskylän alueella musiikkiterapeuttina ja varhaisiän musiikinopettajana vuodesta 2003. Minulla on palvelusopimus musiikkiterapiasta Kelan korvaamana (vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena ja 16-25-vuotiaiden kuntoutuspsykoterapiana) sekä KSSHP:n palveluntuottajana.

 

TERVETULOA MUSAIIKKIIN !

Musaiikki-logo-kokonimi-okra