Musiikkikasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvattaa hänen suhdettaan taiteeseen ja musiikkiin.

Vanhempi-lapsi -ryhmissä laulaminen ja musiikillinen leikki tukevat lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta vahvistaen heidän kiintymyssuhdettaan. Erityisryhmät mahdollistavat vertaistukikokemuksia.

MUSAIIKKI tarjoaa lähinnä varhaisiän musiikkikasvatuspalveluita, kuten vanhempi-lapsi -muskareita ja soittomuskareita 0-8-vuotiaille. Vuodesta 2013 MUSAIIKIn yrittäjä Riitta Koski-Helfenstein on osa uutta Jyväskylässä toimivaa Musiikkikoulu KUMOa. KUMO tarjoaa taiteen yleisen oppimäärän mukaista perusopetusta erilaisille oppilas- ja erityisryhmille vauvasta eläkeikään ja opetuksessa huomioidaan mahdollinen erityisen tuen tarve. http://www.musiikkikoulukumo.fi

Miten pääsee muskariin?

Muskarit alkavat yleensä lukukausittain, mutta uusia ryhmiä voidaan toivomuksesta järjestää myös kesken lukukauden ottamalla yhteyttä.

Muskarit ja vanhempi-lapsi -ryhmät

  • Musavauvat 0-1-vuotiaille vauvoille ja heidän vanhemmilleen
  • Musataaperot 1-2-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen
  • Musaleikkiryhmät 3-6-vuotiaille lapsille
  • Erityismusaryhmät 0-4- ja 5-8-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen
  • Musakehto äidin ja lapsen välisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen vahvistamiseen

Erityismusiikinopetus

Erityismusiikinopetus on suunnattu lapsille, jotka tarvitsevat erityistä tukea tai yksilöllisempää ohjausta musisointiin ja ryhmätoiminnasta nauttimiseen. Erityismuskarit mahdollistavat vertaistuen ja vertaisuuden kokemisen niin vanhempien kuin lasten kesken. Vanhemmuuden vertaistuki on merkittävää jokaiselle vanhemmalle lapsen ikään tai erityispiirteisiin katsomatta. Erityislapsen kanssa voikin halutessaan osallistua myös muihin vanhempi-lapsi -muskarehin.

Erityismuskareita voidaan järjestää toiveiden mukaan myös kohdentaen: esim. autisteille, dysfaattisille, aistivammaisille, käyttäytymis-, tarkkaavaisuus- tai keskittymispulmaisille lapsille ja heidän perheilleen.  Joskus ryhmään osallistuminen vaatii pohjalleen yksilöllistä kuntoutusta ja terapiaa, jolloin ryhmään osallistumista voi edeltää esim. yksilömusiikkiterapiajakso.

Musakehto

Musakehto on suunnattu äideille, jotka kokevat kontaktin ja vuorovaikutuksen vauvan tai lapsensa kanssa haasteellisena tai hankalana. Ryhmässä opetellaan leikkimään, kuuntelemaan vauvan/lapsen tarpeita ja tähdätään musiikillisen vuorovaikutuksen kautta vastavuoroiseen kommunikaatioon ja kiintymykseen. Ryhmän työskentelyote on musiikkiterapeuttinen.

Pianonsoitonopetus

MUSAIIKIN tiloissa opettaa myös pianonsoiton opettaja. Opetuksen tarkoituksena on tuoda soittoharrastus lähelle, jolloin Ristonmaan, Ristikiven ja Tikan alueen lapset voivat kulkea soittotunneille itsenäisesti suoraan koulusta tai kotoa.

(+ Lue lisää varhaisiän musiikkikasvatuksesta)